Prohlášení o ochraně osobních údajů - Büroprofi CZ - kancelářských potřeb, kancelářského vybavení, papíru, spotřebního materiálu, kancelářská technika, kancelářské zboží, toner, inkoust, občerstvení, drogerie, především tonerů, inkoustových náplní, reklamních předmětů, tiskovin, kancelářského nábytku, občerstvení, drogistického zboží, potřeby B2B, webshopkancelářských potřeb, kancelářského vybavení, papíru, spotřebního materiálu, kancelářská technika, kancelářské zboží, toner, inkoust, občerstvení, drogerie, především tonerů, inkoustových náplní, reklamních předmětů, tiskovin, kancelářského nábytku, občerstvení, drogistického zboží, potřeby B2B, webshop

Zvolili jste si www.bueroprofi.cz

Na www.bueroprofi.cz jsou možné dodávky pouze v rámci České republiky, Itálie, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovenska, Švýcarska

OK


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těší nás Váš zájem o naše internetové stránky. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu se dozvíte podrobné informace o tom, jak zacházet se svými údaji. Poslední aktualizace dne: 4.1.2021.


Přístupové údaje a hosting

Naše stránky můžete navštívit bez nutnosti uvádět jakékoliv údaje o své osobě. Při každém vyvolání internetové stránky se na webovém serveru automaticky ukládá jen takzvaný serverový log, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, přenesený objem dat a dotazujícího se poskytovatele (údaje o přístupu) a požadavek dokumentuje.


Tyto údaje o přístupu jsou vyhodnocovány výhradně pro účely zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. Tyto údaje slouží k zachování našeho, v rámci rovnováhy zájmů, převažujícího oprávněného zájmu na správném znázornění naší nabídky. Veškeré údaje o přístupu jsou nejpozději do sedmi dnů od chvíle, kdy stránky opustíte, smazány.


Sběr a využívání dat pro účely vyřízení zakázky a při zakládání zákaznického účtu

Osobní údaje sbíráme v případě, že nám je sami dobrovolně v rámci objednávky sdělíte, při navazování kontaktu (např. v kontaktním formuláři nebo e-mailu) nebo při zakládání zákaznického účtu. Povinné údaje jsou jako takové označeny, protože dané údaje nezbytně potřebujeme pro vyřízení zakázky, potažmo pro zpracování žádosti o navázání kontaktu nebo založení zákaznického účtu, a protože bez jejich uvedení by zakázku a/nebo založení účtu nebylo možno dokončit, resp. nebylo by možné odeslat požadavek na navázání kontaktu. Jaká data jsou sbírána, je patrné z příslušných zadávacích formulářů. Vámi sdělené údaje používáme pro vyřízení zakázky a ke zpracování vašich dotazů. Po úplném vyřízení smluvního plnění či po smazání vašeho zákaznického účtu je další zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí daňových a obchodně/právních lhůt pro uchování jsou údaje smazány, vyjma případů, kdy k jejich dalšímu používání poskytnete výslovný souhlas, nebo kdy máme nad rámec tohoto vyhrazeno využívání, které umožňuje zákon, a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme. Zákaznický účet je možno smazat kdykoliv a lze tak učinit buďto zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo pomocí k tomu určené funkce v zákaznickém účtu.


Předávání údajů

Za účelem smluvního plnění vaše údaje poskytneme přepravní společnosti pověřené doručením, je-li to pro doručení objednaného zboží nezbytné. Podle toho, kterého poskytovatele platebních služeb v rámci objednávky vyberete, poskytneme pro potřeby platby získané platební údaje pověřené finanční instituci a popř. námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb, resp. zvolené platební službě. Částečně si tyto údaje zvolení poskytovatelé platebních služeb získávají i sami, pakliže u nich založíte účet. V takovém případě se v rámci procesu objednávky musíte svými přihlašovacími údaji přihlásit u poskytovatele platebních služeb. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.


Předávání údajů přepravcům

Pokud jste nám k tomu během zadávání objednávky či později dali svůj výslovný souhlas, poskytneme na jeho základě vaši e-mailovou adresu a vaše telefonní číslo vybrané přepravní společnosti, aby tato s vámi mohla před doručením navázat kontakt pro potřeby ohlášení dodávky, resp. její koordinaci.


Souhlas lze opět odvolat prostřednictvím zaslání zprávy na níže uvedený kontakt nebo přímo u přepravních společností na kontaktních adresách uvedených v následujícím textu. Po odvolání souhlasu údaje zadané k tomuto účelu smažeme, vyjma případů, kdy k jejich dalšímu používání poskytnete výslovný souhlas, nebo kdy máme nad rámec tohoto vyhrazeno využívání, které umožňuje zákon, a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.


Direct Parcel Distribution CZ s.r.o

Modletice 135


Geis CZ s.r.o.

Ejpovice, Zemská 211


Česká pošta, s.p.

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1


Předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků

Naše společnost BÜROPROFI s.r.o., je součástí skupiny podniků ve smyslu čl. 4 odst. 19 nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR), do které patří následující společnosti:

  • BÜROPROFI s.r.o., IČO: 625 02 034, se sídlem Hlinská 456/2, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice;
  • OFFICE DEPOT s.r.o., IČO: 649 42 503, se sídlem Hostivice, Floriánova 2461, PSČ 253 01, Česká republika
  • PBS Beteiligungs GmbH, reg. č. 406410m, se sídlem 4600 Wels, Vogelweiderstraße 37, Rakouská republika
V rámci skupiny podniků tvořené výše uvedenými společnostmi tak může docházet k předávání osobních údajů, a to z důvodu zajištění vnitřních administrativních účelů, kterými jsou zejména:
  • evidence zákazníků ve vnitřním ERP systému za účelem správy každodenních obchodních činností (např. vedení účetnictví, zásobování, řízení rizik, zajištění dodávek);
  • zajištění a realizace fakturačního procesu;
  • komplexní správa zákaznické karty v rámci systému CRM;
  • zajištění řádné komunikace se zákazníky s ohledem na poskytované služby;
  • zajištění jednotného zpracování a zabezpečení zákaznických údajů
  • vytváření interních reportů.
Zpracování vašich osobních údajů za výše uvedenými účely je nezbytné pro řádné poskytování služeb naší společností a ochrany našich oprávněných zájmů (účely přímého marketingu, interní reporty, ochrana majetku společnosti apod.).

V současné době provádí zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely v rámci skupiny podniků společnost OFFICE DEPOT s.r.o.

Vaše osobní údaje v případě jejich předání v rámci skupiny podniků nebudou zpracovávány či uchovávány mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor.

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů k marketingovým účelům, udělujete tento souhlas rovněž i výše uvedeným společnostem v rámci skupiny podniků.


E-mailový newsletter a poštovní reklama

E-mailová reklama s přihlášením k newsletteru

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijeme pro tento účel potřebné nebo vámi odděleně poskytnuté údaje pro pravidelné, na vašem souhlasu založené zasílání našeho e-mailového newsletteru.


Odběr e-mailového newsletteru je možno kdykoliv odhlásit a lze tak učinit buďto zasláním zprávy na níže uvedený kontakt, nebo pomocí k tomu určeného odkazu v newsletteru. Po zrušení odběru e-mailovou adresu smažeme, vyjma případů, kdy k jejímu dalšímu používání poskytnete výslovný souhlas, nebo kdy máme nad rámec tohoto vyhrazeno využívání, které umožňuje zákon, a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.


Newsletter je v rámci zpracování z našeho pověření rozesílán poskytovatelem služeb, jemuž za tímto účelem vaši e-mailovou adresu poskytneme.

Tento poskytovatel služeb sídlí na území členské země Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.


Poštovní reklama a vaše právo podat námitky

Kromě toho využíváme vaše jméno a příjmení, jakož i poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, např. pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich výrobcích listovní poštou, a to na základě vašeho souhlasu. Tyto údaje slouží k zachování našeho, v rámci rovnováhy zájmů, převažujícího oprávněného zájmu na reklamní oslovení našich zákazníků.


Reklamní zásilky jsou v rámci zpracování z našeho pověření prováděny poskytovatelem služeb, jemuž za tímto účelem poskytneme vaše údaje.

Souhlas s ukládáním a využíváním vašich údajů za těmito účely můžete kdykoliv prostřednictvím zaslání zprávy na níže uvedený kontakt odvolat.


Cookies a webová analytika

Pro zatraktivnění návštěv našich internetových stránek a pro umožnění využívání některých funkcí, pro zobrazování vhodných výrobků či pro účely výzkumu trhu na různých stránkách využíváme soubory zvané cookies. Tyto údaje slouží k zachování našeho, v rámci rovnováhy zájmů převažujícího oprávněného zájmu na optimalizovaném představení naší nabídky. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají na vašem koncovém zařízení. Některé z námi využívaných souborů cookies se po ukončení relace webového prohlížeče, tedy po jeho zavření, hned zase smažou (tzv. relační cookies). Jiné cookies na vašem koncovém zařízení zůstanou a umožňují nám při vaší příští návštěvě váš prohlížeč znovu rozpoznat (trvalé cookies). Dobu, po jakou tyto soubory zůstávají uloženy, zjistíte v přehledu nastavení souborů cookies vašeho internetového prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o vytváření cookie souborů informováni a jednotlivě budete rozhodovat o tom, zda mají být v určitých případech přijaty, či zda mají být v určitých případech zakázány obecně. Každý prohlížeč se liší ve způsobu, jak jsou nastavení souborů cookies spravována. Tento způsob správy je u každého prohlížeče popsán v jeho nápovědě, kde je uvedeno, jak lze nastavení cookie souborů změnit. Ta pro jednotlivé prohlížeče naleznete pod následujícími odkazy:


Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari ™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=cz

Firefox ™: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Opera ™: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/cs/controlPages.html

http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html


Při nepřijetí cookies může být funkčnost našich internetových stránek omezená.

Využívání nástroje Google (Universal) Analytics pro webovou analytiku

Pro webovou analytiku tyto stránky využívají nástroj Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC (www.google.cz). Tyto údaje slouží k zachování našeho, v rámci rovnováhy zájmů převažujícího oprávněného zájmu na optimalizovaném představení naší nabídky. Nástroj Google (Universal) Analytics využívá metody, které umožňují analyzovat způsob, jakým stránky využíváte, jako jsou například cookies. Automaticky získávané informace o používání těchto internetových stránek se zpravidla přenáší na server do USA, kde jsou uloženy. Aktivací anonymizace IP adresy na těchto internetových stránkách je přitom před přenosem IP adresa v rámci členských zemí Evropské unie či smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech se IP adresa na server v USA přenáší celá a je zkrácena tam. Anonymizovaná IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude Googlem ze zásady spojena s žádnými jinými údaji.

Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a je certifikovaná dle dohody EU-US Privacy Shield (Štít soukromí EU-USA). K tomuto lze nahlédnout aktuální certifikát. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise pro společnosti certifikované dle Štítu soukromí stanovila přiměřenou míru ochrany osobních údajů.


Sběr údajů vytvářených soubory cookies vztahujících se k využívání těchto internetových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google, jakož i jejich zpracovávání Googlem, můžete zamezit tím, že si pod následujícím odkazem stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl


Alternativně lze do budoucna sběru dat službou Google Analytics na těchto stránkách zamezit kliknutím na tento odkaz . Tím se na vašem počítači vytvoří tzv. opt-out-cookie soubor (cookie pro neúčast). Pakliže smažete své cookies, je pro opětovné zablokování sběru dat na odkaz nutno kliknout znovu.


Na našich webových stránkách používáme Google Fonts firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Použití Google Fonts se provádí bez ověření a nejsou posílány žádné Cookies na Google Fonts API. Pokud byste měli mít účet na Google, nebudou žádné vaše údaje z Google účtu předávány na Google během vašeho používání Google Fonts. Google eviduje pouze používání CSS a použitých fontů a bezpečně tato data ukládá. Více k těmto a dalším otázkám najdete na https://developers.google.com/fonts/faq.
Která data budou Googlem evidována a na co se budou tato data používat, můžete zjistit na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.


Reklama prostřednictvím marketingových sítí

Google AdWords Remarketing

Prostřednictvím nástroje Google Adwords těmto internetovým stránkám děláme reklamu ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google, jakož i na internetových stránkách třetích stran. Za tímto účelem se při návštěvě našich stránek vytvoří tzv. remarketingový cookie soubor od Googlu, který automaticky prostřednictvím pseudonymního ID cookie souboru a na základě vámi navštívených stránek umožňuje na zájmech založenou reklamu. Tyto údaje slouží k zachování našeho, v rámci rovnováhy zájmů převažujícího oprávněného zájmu na optimálním marketingovém využití našich internetových stránek.

Zpracovávání údajů, které jde nad tento rámec, se děje jen, pokud jste Googlu dali souhlas, aby weby a aplikace spouštěné ve vašem prohlížeči byly Googlem propojeny s vaším Google- účtem, a aby informace z vašeho Google-účtu směly být používány k individualizaci reklam, které se vám na Internetu budou zobrazovat. Jste-li v tomto případě během odbočení na naše internetové stránky přihlášeni ke svému Google-účtu, použije Google vaše údaje spolu s údaji z nástroje Google Analytics pro vytvoření a definování seznamů cílových skupin a pro remarketing přesahující jedno zařízení. Za tím účelem jsou vaše osobní údaje Googlem dočasně propojeny s údaji nástroje Google Analytics, aby bylo možno vytvořit cílové skupiny.

Služba Google AdWords Remarketing je nabídkou společnosti Google LLC (www.google.com). Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a je certifikovaná dle dohody EU-US Privacy Shield (Štít soukromí EU-USA). K tomuto lze nahlédnout aktuální certifikát zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise pro společnosti certifikované dle Štítu soukromí zajistila přiměřenou míru ochrany osobních údajů.


Remarketingový cookie soubor můžete deaktivovat pomocí tohoto odkazu . Kromě toho se můžete o vytváření cookies informovat na stránkách Digital Advertising Alliance (Digitální reklamní aliance) a přijmout patřičná opatření.


Kontakty a vaše práva

Máte právo na bezplatné poskytnutí informací o u nás uložených údajích o vaší osobě, jakož i příp. právo na opravu, omezení zpracování, přenositelnost či smazání těchto údajů.

V případě dotazů na sběr, zpracování a využívání vašich osobních údajů při zjišťování informací, opravách, zablokování či smazání údajů, nebo při odvolávání udělených souhlasů, či při podávání námitek vůči konkrétním způsobům využití údajů, se prosím obracejte přímo na nás prostřednictvím následujících kontaktních údajů.

Veškeré souhlasy se zpracováním osobních údajů, které jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Odpovědnost dle čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR nese společnost BÜROPROFI s.r.o., Hlinská 2, 370 01 České Budějovice, Česká republika (viz naše impresum). Kromě toho existuje ještě právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).


Právo podat námitky

Pokud pro sledování našich, v rámci rovnováhy zájmů převažujících oprávněných zájmů výše popsaným způsobem sbíráme osobní údaje, můžete vůči tomuto zpracování s budoucím účinkem podat námitky. Probíhá-li zpracování za účelem přímého marketingu, můžete toto právo výše popsaným způsobem uplatňovat kdykoliv. Pokud zpracování vašich osobních údajů slouží jiným účelům, náleží vám právo podat námitky jen v případě, že jsou k tomu důvody plynoucí z vaší mimořádné situace.


Po úplném či částečném uplatnění vašeho práva podat námitky vaše osobní údaje k těmto účelům již nebudeme nadále zpracovávat, ledaže bychom pro zpracování doložili naléhavé důvody hodné ochrany, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo kdyby zpracování sloužilo uplatňování, výkonu či ochraně právních nároků.


To neplatí, slouží-li zpracování účelům přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje pro tento účel nadále nebudeme zpracovávat.